Версия, подходяща за принтиране

Виж темата в оригиналния и вид

Форум АБВ _ Още съвети _ Забрана за платен годишен отпуск

Публикувано от: paradiso777 20/07/2019, 15:27

Здравейте. От септември 2018г съм назначена на нова работа, на 8ч трудов договор. Нямам прекъсване на стажа, тоест доректно се прехвърлих от едната работа на другата. Проблема е там, че сега искам да ползвам платен годишен отпуск, а шефа ми заявява, че не ми се полага такъв, ЗАЩОТО МЕ ОСИГУРЯВАТ НА 560ЛВ, ОТ КОИТО НЕ МИ СЕ УДЪРЖА НИЩО. Тоест осигуровките са изцяло за сметка на фирмата и за това не съм имала право на стандартните "облаги" като платен годишен отпуск и болничен... Имат ли право да ми поставят такива условия, в договора няма никакви допълнителни клаузи. Как да постъпя и къде да си търся правата ако имам такива?

Публикувано от: Тарантула 20/07/2019, 17:04

Нотариус да ти прегледа договора дума по дума. Кодекса не го забранява, трябва да имаш право (ако си повече от година там).

Публикувано от: Norman 20/07/2019, 18:53

Според "https://lex.bg/laws/ldoc/1594373121"

-------------------------------
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
(2) С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.
-------------------------------

Т.е., законът е категоричен - размерът на отпуските е нещо, което трябва да е изрично упоменато в трудовия договор. Ако в твоя договор не фигурира клауза, определяща КАКЪВТО И ДА Е размер на отпуска, смело си наемай адвокат.
Ако обаче изрично фигурира нещо от рода на "работникът няма право на отпуск", то тогава нищо не може да направиш - пак според Кодекса, безусловно право на отпуск съществува само в строго определени случаи (осиновяване на дете, бременност, участие в заседания на профсъюзи и т.н.).

Публикувано от: D-rA 20/07/2019, 20:38

Цитат(paradiso777 @ 20/07/2019, 16:27) *
а шефа ми заявява, че не ми се полага такъв, ЗАЩОТО МЕ ОСИГУРЯВАТ НА 560ЛВ, ОТ КОИТО НЕ МИ СЕ УДЪРЖА НИЩО.
Ако получавате чиста сума 560 лв., и договорът ви за работа е редовен, то това изявление на шефа ви не е вярно.Вижте как са разпределени суми за данъци и осигуровки така че да получавате чисто 560 лв.

По-точно може да ви се обясни ако си сканирате/или снимате фиша за заплата.

Публикувано от: Alexfield 21/07/2019, 13:52

Адвокат. Нотаруисът изповядва сделки и заверява валидността на подписите.

Публикувано от: biggeorge 23/07/2019, 23:09

А защо не зададете същите въпроси в "Инспекцията по труда" във вашия град?
http://www.gli.government.bg/
Занесете трудовия си договор и им задайте всички въпроси, които имате. grin.gif

Публикувано от: Persian 25/08/2019, 21:11

Цитат(paradiso777 @ 20/07/2019, 16:27) *

Здрасти
Нещата са прости smile.gif
1 - Договор за работа
2 - По кой член си назначена
3 - Трудов стаж и процент за прослужено време
4 - Годишен платен отпуск, който е в размер на 20 дни

Просто погледни всичко какво е описано в договора.
Няма значение какви пари ти плащат и на колко те осигуряват. Едното няма нищо общо с другото.
Това, че си назначена на нова работа без прекъсване, също е без значение.
От старата ти работа трябва да ти изплатят остатъка от отпуската, ако имаш такъв и на новата работа започваш на чисто.
Платеният отпуск, който е 20 дни се разделя на 12 месеца, съответно ако имаш 6 месеца, означава, че ти се полагат 10 дни.

Другото, което е. Не можеш да ползваш отпуск ако откакто си започнала работа по трудова книжка нямаш осем месеца трудов стаж, но това са първоначалните осем месеца, а не на всяко място, което започнеш да ти трябват осем месеца.
С две думи: Общ трудов стаж над осем месеца.

Ако тази фирма не спазва поне тази малка част от Кодекса на Труда, бягай на стотната от нея.

Правата се търсят в ГИТ, но българите нямат права smile.gif

Публикувано от: Karmic wheel73 28/08/2019, 12:03

Мой съвет, махай се оттам.
Фирми във България поне бол. Колкото искаш.
Ако си в чужбина като мен, тогава е сруго.
Пък и ако ще да знаеш езика.

Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)