test
IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )


> Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!, Според Корана
ba4o_a4o
коментар 08/01/2018, 20:51
Копирай адреса: #81


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Исус /известен в Корана с арабското име Иса/ казва на юдеите:
Сура 3, аят 49
„... Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. ...”

Това, което е казал Исус е повторено от Самият Аллах:
Сура 5, аят 110
„... И ето, сътворяваш от глина образ на птица ¬ с Моето позволение, и духваш в нея, и става птица ¬ с Моето позволение. ...”

Исус е способен от мъртва материя да сътвори жива.
Това е повторено два пъти в Корана, като е потвърдено и от Аллах.
Исус е истински Творец! Само Бог може да сътворява живот от мъртва материя!
В Корана думата „сътворява” е употребена само по повод на Аллах и на Исус.
Може ли човек не може да сътворява?
И ако не може, то Исус Бог ли е или човек?!

Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
 
Start new topic
Отговор
Solly
коментар 09/01/2018, 08:55
Копирай адреса: #82


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 5749 И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.

50 [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!

51 Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Него служете! Това е правият път.

52 И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”

53 Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”

54 И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

55 Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”

...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?
---
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 09/01/2018, 21:44
Копирай адреса: #83


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?

Ако питаш мен - аз не вярвам!
Но, ако питаш някой мюсюлманин - той би следвало да вярва в това, защото е писано в Корана:
Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.
Т.е. мюсюлманин означава вярващ отдаден на християнския Бог!
Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Според Корана - Старият /Таурат/ и Новият /Инджила/ завет и Псалмите /Забур/ на Давид /Дауд/, са част от исляма!
Сура 2, аят 136:
136. Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
Ибрахим е арабското име на Авраам;
Исхак е Исаак;
Якуб е Яков;
Муса е Моисей;
Иса е Исус.

Същото пише и в
Сура 3, аят 84:
84. Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
За мен не е необходимо да вярван в Корана, след като съм християнин.
Сура 5
44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.
45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах.

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.
Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората.
47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 10/01/2018, 08:05
Копирай адреса: #84


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат
Ако питаш мен - аз не вярвам!

След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 13/01/2018, 23:24
Копирай адреса: #85


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) *
След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.

Човек, който не познава исляма и християнството, стига да абсурди в мисленето си и заключенията си.
В Корана е писано, че мюсюлманите вярват в Писанието на Християните.
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.

Това са суми на Аллах, които мюсюлманите са задължени да спазват!!!
И освен това, аз като един от Хората на Писанието /Ахл Ал Китаб/ съм длъжен да изпълнявам Великото поръчение на Бог - да Благовествам на заблудените!
Матей, глава 28, стихове 19 и 20
19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
И след като арабите са променили религията ислям до неуснаваемост, е редно са покажа на вярващите истината!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 14/01/2018, 07:46
Копирай адреса: #86


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) *
Човек, който не познава исляма и християнството, стига да абсурди в мисленето си и заключенията си.

До абсурдно мислене стигат не тези, които не вярват в тези писания, а вярващите в тях!

Ти уж вярваш на Писаното в Корана, но пък вярваш избирателно и само в това, което е изгодно за вярата която си си изградил.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 14/01/2018, 10:55
Копирай адреса: #87


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 14/01/2018, 07:46) *
Ти уж вярваш на Писаното в Корана, но пък вярваш избирателно и само в това, което е изгодно за вярата която си си изградил.


Вярвам в това, което е потвърдено от Божието слово!
Писано е, че ако мюсюлманите не знаят нещо от Корана е редно да попитат знаещите Напомнянето /т.е. християните/!

Сура 21, аят 7:
7.И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 14/01/2018, 12:09
Копирай адреса: #88


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:55) *
Вярвам в това, което е потвърдено от Божието слово!
Писано е, че ако мюсюлманите не знаят нещо от Корана е редно да попитат знаещите Напомнянето /т.е. християните/!

Сура 21, аят 7:
7.И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

А това защо не коментираш?

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 14/01/2018, 13:15
Копирай адреса: #89


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 14/01/2018, 12:09) *
А това защо не коментираш?

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

То е елементарно! Едва ли има нужда от коментар.
Вярващият мюсюлманин трябва да е и добър християнин.
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 14/01/2018, 14:36
Копирай адреса: #90


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 13:15) *
То е елементарно! Едва ли има нужда от коментар.
Вярващият мюсюлманин трябва да е и добър християнин.
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.

Т.е. вярващия християнин, трябва да следва Исляма.

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 15/01/2018, 20:44
Копирай адреса: #91


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 14/01/2018, 14:36) *
Т.е. вярващия християнин, трябва да следва Исляма.

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Как стигна до този извод?
Сам или някой ти помогна?
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 16/01/2018, 07:40
Копирай адреса: #92


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 15/01/2018, 20:44) *
Как стигна до този извод?
Сам или някой ти помогна?

Така пише в Корана в който ти вярваш, че е Божие Слово на Аллах.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 16/01/2018, 20:27
Копирай адреса: #93


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:40) *
Така пише в Корана в който ти вярваш, че е Божие Слово на Аллах.

В Корана пише, че мюсюлманите трябва да вярват и в религията на християните!
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.
Това без съмнение означава, че християнинът е благословен и според Корана, дори без да изучава исляма!
Тогава, какъв е смисълът да изучавам повече?
За това насочвам мюсюлманите да изучават само Библията, без да се занимават с Корана?!
Т.е. аз им Благовествам!!!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 17/01/2018, 07:29
Копирай адреса: #94


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:27) *
В Корана пише, че мюсюлманите трябва да вярват и в религията на християните!
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.
Това без съмнение означава, че християнинът е благословен и според Корана, дори без да изучава исляма!
Тогава, какъв е смисълът да изучавам повече?
За това насочвам мюсюлманите да изучават само Библията, без да се занимават с Корана?!
Т.е. аз им Благовествам!!!

Да, но ти цитираш Корана и вярваш, че казаното в тези цитати е истина, от което следва, че ти вярваш в Корана. А след като вярваш на писаното в него, следва да вярваш на всичко писано там, а не само на отделни цитати.

От което следва, че трябва да вярваш и приемеш за истина и този цитат:
85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Това съобщение е било редактирано от Solly на 17/01/2018, 07:31


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 17/01/2018, 22:09
Копирай адреса: #95


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:29) *
Да, но ти цитираш Корана и вярваш, че казаното в тези цитати е истина, от което следва, че ти вярваш в Корана. А след като вярваш на писаното в него, следва да вярваш на всичко писано там, а не само на отделни цитати.

От което следва, че трябва да вярваш и приемеш за истина и този цитат:
85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Със сигурност не си християнин и за това - не можеш да разбереш какво говоря!
Когато получиш Огненото кръщение, ми се обади, за да ти обясня нещо, което не ти е ясно.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 18/01/2018, 08:02
Копирай адреса: #96


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:09) *
Със сигурност не си християнин и за това - не можеш да разбереш какво говоря!
Когато получиш Огненото кръщение, ми се обади, за да ти обясня нещо, което не ти е ясно.

Именно защото получих "Огненото кръщене", се пробудих от илюзиите и прозрях истината за религиите.
Дай Боже и ти да го получиш! Амин!


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 18/01/2018, 19:38
Копирай адреса: #97


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:02) *
Именно защото получих "Огненото кръщене", се пробудих от илюзиите и прозрях истината за религиите.
Дай Боже и ти да го получиш! Амин!


Би ли ми казал как получи Огненото кръщение и как разбра, че си го получил?!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 18/01/2018, 20:48
Копирай адреса: #98


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:38) *
Би ли ми казал как получи Огненото кръщение и как разбра, че си го получил?!

Ти как мислиш, че се получава такова "огнено кръщене"?--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 18/01/2018, 21:40
Копирай адреса: #99


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:48) *
Ти как мислиш, че се получава такова "огнено кръщене"?

Нали си го получил?
А не знаеш как си го получил...
Аз мисля, че ти нищо не знаеш, нищо не си получил и си езичник!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 19/01/2018, 05:43
Копирай адреса: #100


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:40) *
Нали си го получил?
А не знаеш как си го получил...
Аз мисля, че ти нищо не знаеш, нищо не си получил и си езичник!

И какво ако съм езичник и еретик? Ще ме хвърлиш в Огненото езеро ли? w00tbrows.gif


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 19/01/2018, 23:42
Копирай адреса: #101


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 102
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:43) *
И какво ако съм езичник и еретик? Ще ме хвърлиш в Огненото езеро ли? w00tbrows.gif

Това не зависи от мен.
Показвам само, че не може да имаш кръщение в Христа, а не знаеш как се получава.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 22/01/2018, 07:53
Копирай адреса: #102


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 296
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:42) *
Това не зависи от мен.
Показвам само, че не може да имаш кръщение в Христа, а не знаеш как се получава.

Само не си мисли, че едно такова кръщене може да се получи с някакви празни ритуали. sunbathing.gif


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic

Отговори в темата
- ba4o_a4o   Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!   08/01/2018, 20:51
- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 21:51) ...   09/01/2018, 03:12
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 09/01/2018, 03:12) Ка...   09/01/2018, 21:17
|- - New   Защо ми цитираш от книга, в ...   10/01/2018, 05:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 10/01/2018, 05:09) За...   13/01/2018, 23:09
|- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 00:09) ...   16/01/2018, 15:18
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 15:18) Та,...   16/01/2018, 20:21
|- - New   Значи казваш, че твоят Бог е...   16/01/2018, 20:50
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 20:50) Зн...   17/01/2018, 21:46
|- - New   Изводът си го вадя от тези, ...   17/01/2018, 23:32
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 17/01/2018, 23:32) Из...   18/01/2018, 19:30
|- - New   Важно за дискусията е какво...   18/01/2018, 19:37
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 19:37) Ва...   18/01/2018, 19:54
|- - New   Исус е човек, разбира се. На...   18/01/2018, 20:01
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 20:01) Ис...   18/01/2018, 21:37
|- - New   Ти с Библията ли спориш?! ...   19/01/2018, 02:16
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 19/01/2018, 02:16) Ти ...   19/01/2018, 23:19
|- - New   Наистина ли не си чел Библи...   20/01/2018, 01:04
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 01:04) На...   20/01/2018, 10:58
||- - New   Как може да кажеш, че не е чо...   20/01/2018, 15:43
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:19) ...   20/01/2018, 06:45
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:45) 1 ...   20/01/2018, 11:05
|- - New   Няма никаква притча в случа...   20/01/2018, 15:32
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 15:32) Ня...   21/01/2018, 15:42
|- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 21/01/2018, 16:42) ...   21/01/2018, 17:33
- - Solly   49 И ще го стори пратеник при...   09/01/2018, 08:55
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) ......   09/01/2018, 21:44
|- - Solly   ЦитатАко питаш мен - аз не в...   10/01/2018, 08:05
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) С...   13/01/2018, 23:24
|- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   13/01/2018, 23:37
||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 13/01/2018, 23:37)...   14/01/2018, 01:41
||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 01:56
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56)...   14/01/2018, 10:50
|||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:50) ...   15/01/2018, 22:04
|||- - Solly   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 07:43
||||- - D-rA   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:43) Д...   16/01/2018, 12:34
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 12:34)...   16/01/2018, 20:43
||||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:43) ...   16/01/2018, 21:04
||||- - Solly   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 07:26
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:26) П...   17/01/2018, 22:04
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:04) ...   18/01/2018, 08:03
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:03) И ...   18/01/2018, 19:36
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:36) ...   18/01/2018, 20:44
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:44) И ...   18/01/2018, 21:26
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:26) ...   19/01/2018, 05:48
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:48) З...   19/01/2018, 23:16
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:16) ...   20/01/2018, 06:29
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:29) Т...   20/01/2018, 11:20
|||||- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 20/01/2018, 12:20) ...   20/01/2018, 15:50
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 15:50) Ко...   21/01/2018, 15:37
|||||- - New   Удоволствието беше мое. Про...   21/01/2018, 17:38
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 21:57
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 20:35
|||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:35) ...   16/01/2018, 20:58
|||- - shining_stаr   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 11:22
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 21:59
||- - Riki   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 14:13
||- - ba4o_a4o   Цитат(Riki @ 14/01/2018, 14:13) п....   15/01/2018, 20:42
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   14/01/2018, 07:46
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 07:46) Т...   14/01/2018, 10:55
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:55) ...   14/01/2018, 12:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 12:09) А ...   14/01/2018, 13:15
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 13:15) ...   14/01/2018, 14:36
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 14:36) Т....   15/01/2018, 20:44
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 15/01/2018, 20:44) ...   16/01/2018, 07:40
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:40) Т...   16/01/2018, 20:27
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:27) ...   17/01/2018, 07:29
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:29) Д...   17/01/2018, 22:09
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:09) ...   18/01/2018, 08:02
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:02) И...   18/01/2018, 19:38
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:38) ...   18/01/2018, 20:48
|- - Шрито   Някой в Хфора беше казал, че...   18/01/2018, 21:08
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 21:08...   18/01/2018, 21:45
||- - Шрито   Римска измишльотина и нагл...   18/01/2018, 22:53
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 22:53...   18/01/2018, 23:08
||- - Шрито   От Антихриста, нали...   19/01/2018, 09:38
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 19/01/2018, 09:38...   19/01/2018, 23:23
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:48) Т...   18/01/2018, 21:40
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:40) ...   19/01/2018, 05:43
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:43) И ...   19/01/2018, 23:42
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:42) ...   22/01/2018, 07:53
- - Persian   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 20:51) ...   10/01/2018, 12:41
|- - Solly   Страхотни фокуси! Няма ...   10/01/2018, 19:05
- - Тарабас   Човекът е родил боговете!   14/01/2018, 00:01
- - Solly   Цитат(Тарабас @ 14/01/2018, 00...   14/01/2018, 07:45


Reply to this topicStart new topic

 Олекотена версия Сега е: 24/01/2018, 01:32
IP.Board Skin developed by: skinground.com
test