test
IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )


> Християнство и Ню Ейдж или Стар и Нов Завет, възкресение и любов или прераждане и карма
Пламен
коментар 28/06/2019, 01:06
Копирай адреса: #101


новорегистриран
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 387
Регистриран: 03/04/2019
От: Стара Загора
Потребител # 513Основния въпрос, който предлагам за разглеждане в настоящата тема е: По какъв начин един човек, считайки себе си за разумен, успява да съвмести християнството с Ню Ейдж или още по-конкретно възкресението с прераждането? Преди да преминем към разискване на поставения от мен въпрос ще дам някои определения.

Християнското учение най-общо се състои от християнската догматика и християнската етика.

Определение за догматика
Християнската догматика има за предмет християнските догмати.
Думата "догмат" (δόγμα), в противоположност на думите "мълва", "слух", "неустановено мнение" (δόξα), означава основно положение на вярата или твърдо установена чрез Божествено откровение истина или идеал, към който трябва да се стремим.

- във философията, догматът представлява авторитетно мнение на философ, признавано за истина от самия него или от неговите последователи, т. е. основен принцип на някоя философска система или философски идеал на някоя философска школа.
- в правото, догматът означава разпореждания на върховната власт, които имат силата на задължителен за всички закон.

Основните истини на Православната Църква са изложени накратко в Никео-Цариградския Символ на вярата, съставени на двата Вселенски събора - в Никея (325 г.) и в Цариград (381 г.). В най-концентриран вид това са:
1. Божието триединство - вярата в Отца, Сина и Светия Дух;
2. Богочовешкото естество на Иисус Христос - съвършен Бог и съвършен Човек и
3. Спасителната мисия на Иисус Христос, включваща:
- въплъщението;
- изкупителната Му смърт;
- възкресението и възнесението;
- Второто пришествие и съда над живите и мъртвите.

Определение за етика
Християнската етика представлява система от ценности, дадени ни от Бога; определя нормите ни на поведение, като ни дава най-пълна представа за нравствения закон; формира смисъла и целта на живота ни.

Основните нравствени (морални) ценности са изложени систематично в Стария и Новия Завет съответно в Декалога (Изх.20:1:17; Втор.5:1-22) и в проповедта на планината и заповедите за блаженство (Мат.5-7 глава и Лук.6:17:49). Те засягат и трите форми на практическо приложение на моралните ценности:
1. отношението на човека към Бога,
2. отношението ни към останалите и
3. отношението към самия себе си.

Следва продължение...


--------------------
"Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни" (Йоан.8:31-32).
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
 
Start new topic
Отговор
Пламен
коментар 28/06/2019, 01:07
Копирай адреса: #102


новорегистриран
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 387
Регистриран: 03/04/2019
От: Стара Загора
Потребител # 513Продължение...

От всички останали, догматът за възкресението е най-основният.

1Кор.15 глава
12. И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?
13. А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал;
14. ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
15. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресявал;
16. защото, ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал;
17. ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете;
18. тогава и ония, които са умрели в Христа, са загинали.


Основополагащото начало на християнската етика пък е любовта

Матей 22 глава
37. А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум:
38. тази е първа и най-голяма заповед;
39. а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си;
40. на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците.

Връзка между догматика и етика
Етиката е свързана с нейната догматика. Догматика разкрива теоретично богооткровените истини на вярата, а етиката - произтичащите от тях християнски ценности, съсредоточени във висшата духовна Реалност, в Бога, Който е любов и към Който трябва да се стремим по пътя на нашето спасение. Така например, щом основната истина е че Бог съществува, то основна ценност е вярата в Бога и стремежът към Него, а любовта е най-съвършената проява на нравствеността (форма на вярата). Всяка догматическа ерес има последици и в етиката. Етическата ерес, обаче, се различава от догматическата по това, че не оспорва богословския догмат, а просто счита, че той не е свързан с живота. Така етическата ерес не води до изкривяване на догматите, а води по същество до тяхното неприлагане и съдържа всички възможности за секуларизиране на християнския живот (разминаване между вяра и дела).


И така. Видяхме, че основно положение в догматиката на християнското учение се явява възкресението, а любовта - основополагаща норма в неговата етика. Между другото, без да се спирам в подробности, именно троичният догмат ни представлява по най-съвършен начин любовта. Основно положение пък в догматиката на Ню Ейдж е прераждането, а кармата - произтичащата от него норма. Ако някой се е занимавал с изучаването на световните религии знае това много добре.

Най-общо, в повечето източни религии под карма се разбира принцип (закон) за причинно-следствената връзка. Казано на прост език кармата не е нищо друго, освен добре познатия ни Мойсеев закон, изразен само с едно изречение: "Не прави на другия онова, което на теб не ти е угодно" (срв. Деян.15:20). Освен че законът Мойсеев от стари времена е проповядван всяка събота в синагогите (срв. Деян.15:21), явно е бил добре познаван и от източните мъдреци.

Оттук нататък, поставеният от мен въпрос в началото на първия ми пост на настоящата темата преминава в добре познатата ни форма на вечно обсъждания въпрос: "Каква е разликата между Стария и Новия Завет?", а юдействащи и ню-ейджъри застават на една страна срещу християни, отричайки се от Христос и съответно отпадайки от благодатта.

Следва продължение...

Това съобщение е било редактирано от Пламен на 28/06/2019, 01:10


--------------------
"Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни" (Йоан.8:31-32).
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 29/06/2019, 05:45
Копирай адреса: #103


thought-provoking
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 3 608
Регистриран: 03/06/2017
От: The Sun
Потребител # 57Цитат
От всички останали, догматът за възкресението е най-основният.


Цитат
Най-общо, в повечето източни религии под карма се разбира принцип (закон) за причинно-следствената връзка. Казано на прост език кармата не е нищо друго, освен добре познатия ни Мойсеев закон, изразен само с едно изречение: "Не прави на другия онова, което на теб не ти е угодно"


Как свързваш догмата за Възкресението, с принципа който лежи в основата на горния закон: Не прави на другите онова, което не ти е угодно на теб?

Цитат
Връзка между догматика и етика


Каква е християнската етика, след като отрича Закона на Карма, и Закона на причината и следствието? Както и Законът Ахимса, т.е Законът за най-висшата добродетелност?

Това съобщение е било редактирано от Solly на 29/06/2019, 05:48


--------------------
Бог е Душата, Пулсът на Вселената.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Никодим
коментар 12/07/2019, 00:56
Копирай адреса: #104


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 2 423
Регистриран: 01/10/2017
Потребител # 215Цитат(Solly @ 29/06/2019, 06:45) *
Каква е християнската етика, след като отрича Закона на Карма, и Закона на причината и следствието? Както и Законът Ахимса, т.е Законът за най-висшата добродетелност?

Защо все срещу християните. Хората са еднакви на всякъде.
Аз ги деля на две познаващи и непознаващи Бога. Това определя какви ги вършат и колко правилно определят кое е зло и кое добро.

Оня ден четох за хора които не отричат Закона на Карма, и Закона на причината и следствието, Както и Законът Ахимса, т.е Законът за най-висшата добродетелност и са линчували мюсулманин.
Хиндуистите го карали да казва "слава на Рама" и го били, човека успял да стигне до полицията и вместо онези които го линчували той бил заключен където умрял на четвъртия ден заради наранпванията си.
И други случаи имало такива между хиндуисти и мюсулмани, като често обвиненията били в изяждане на крава, която е свещенно животно за индийците.

Просто източните религии са идеализирани в западните общества и представени подвеждащо и нереалистично, а за християнството все за инквизицията се говори.
Хората са еднакви.

Това съобщение е било редактирано от Никодим на 12/07/2019, 01:10
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Aлли
коментар 12/07/2019, 05:17
Копирай адреса: #105


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 415
Регистриран: 29/11/2018
Потребител # 487Цитат(Никодим @ 12/07/2019, 01:56) *
Просто източните религии са идеализирани в западните общества и представени подвеждащо и нереалистично, а за християнството все за инквизицията се говори.
Хората са еднакви.

В подкрепа на това което казваш, ще припомня жестоките богове на древна Америка - кетцалкоатъл, Виракоча, Тескатлипока
Хората са еднакви. Има "малка" разлика едните са вярващи
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 12/07/2019, 05:24
Копирай адреса: #106


thought-provoking
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 3 608
Регистриран: 03/06/2017
От: The Sun
Потребител # 57Цитат(Aлли @ 12/07/2019, 06:17) *
В подкрепа на това което казваш, ще припомня жестоките богове на древна Америка - кетцалкоатъл, Виракоча, Тескатлипока
Хората са еднакви. Има "малка" разлика едните са вярващи

Само че, има вярващи в различни неща. Т.е. вярванията са различни, въпреки че всички си мислят, че тяхната вяра е най-истинската и най-правилната.


--------------------
Бог е Душата, Пулсът на Вселената.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Aлли
коментар 12/07/2019, 05:29
Копирай адреса: #107


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 415
Регистриран: 29/11/2018
Потребител # 487Цитат(Solly @ 12/07/2019, 06:24) *
Само че, има вярващи в различни неща. Т.е. вярванията са различни, въпреки че всички си мислят, че тяхната вяра е най-истинската и най-правилната.

Така е! Благодаря за уточнението!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic

Отговори в темата
- Пламен   Християнство и Ню Ейдж или Стар и Нов Завет   28/06/2019, 01:06
- - Пламен   Продължение... От всички останали, догматът ...   28/06/2019, 01:07
|- - Пламен   Продължение... В темата си "Благочестието...   28/06/2019, 01:09
||- - Швейк   Къде ти е темата '' Благочестието - път к...   28/06/2019, 04:03
|||- - Пламен   Цитат(Швейк @ 28/06/2019, 05:03) Къде ти е темат...   28/06/2019, 11:38
|||- - Шрито   Работи си линкът, и в дървовиден режим. http://f...   28/06/2019, 14:24
||- - trаnsalp   Цитат(Пламен @ 28/06/2019, 02:09) Продължение... ...   28/06/2019, 20:57
|- - Solly   ЦитатОт всички останали, догматът за възкре...   29/06/2019, 05:45
|- - Пламен   Цитат(Solly @ 29/06/2019, 06:45) Как свързваш догм...   29/06/2019, 15:53
||- - Пламен   Продължение... И сега конкретно на твоя въпр...   29/06/2019, 15:56
||- - Solly   ЦитатСледователно, отговорът на въпроса ти ...   29/06/2019, 16:18
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 29/06/2019, 17:18) Значи, накратко - д...   29/06/2019, 18:05
||- - Solly   А защо казваш, че: Цитатдогматът за възкресе...   29/06/2019, 18:10
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 29/06/2019, 19:10) Този принцип не ти...   29/06/2019, 23:16
||- - Пламен   Продължение... Другата крайност е този твой ...   29/06/2019, 23:18
||- - trаnsalp   Цитат(Пламен @ 30/06/2019, 00:18) Продължение... ...   29/06/2019, 23:49
|||- - Пламен   Цитат(trаnsalp @ 30/06/2019, 00:49) Този израз sola fid...   30/06/2019, 00:13
|||- - trаnsalp   Цитат(Пламен @ 30/06/2019, 01:13) Sola Fide буквално...   30/06/2019, 00:28
|||- - trаnsalp   Цитат(Пламен @ 30/06/2019, 01:13) Sola Fide буквално...   30/06/2019, 00:38
|||- - Aлли   Цитат(trаnsalp @ 30/06/2019, 01:38) Чувал съм от вяр...   30/06/2019, 05:20
|||- - trаnsalp   Цитат(Aлли @ 30/06/2019, 06:20) Според мен означ...   30/06/2019, 10:27
|||- - Aлли   Цитат(trаnsalp @ 30/06/2019, 11:27) Да и това и друг...   30/06/2019, 15:32
|||- - Никодим   Цитат(Aлли @ 30/06/2019, 16:32) Прав си! Трябва...   30/06/2019, 17:05
||||- - trаnsalp   Цитат(Никодим @ 30/06/2019, 18:05) Защо тогава и...   30/06/2019, 20:08
||||- - Aлли   Цитат(Никодим @ 30/06/2019, 18:05) Защо тогава и...   30/06/2019, 22:13
||||- - Шрито   Никодим намеква - както впрочем и 90 % от пише...   30/06/2019, 22:41
||||- - Aлли   Цитат(Шрито @ 30/06/2019, 23:41) Никодим намекв...   01/07/2019, 05:03
||||- - Шрито   Да, злите са именно идолопоклонници. Те осъж...   01/07/2019, 11:39
|||- - trаnsalp   Цитат(Aлли @ 30/06/2019, 16:32) Прав си! Трябва...   30/06/2019, 21:48
|||- - Aлли   Цитат(trаnsalp @ 30/06/2019, 22:48) И за да не сме ка...   01/07/2019, 04:59
|||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 05:59) trаnsalp, ти казваш н...   01/07/2019, 05:07
|||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 06:07) Кое е добро, и кое ...   01/07/2019, 05:14
|||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 06:14) Е, затова Йоан бе...   01/07/2019, 05:17
|||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 06:17) А може би ще се сет...   01/07/2019, 05:21
|||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 06:21) Ако ми зададеш ко...   01/07/2019, 05:22
|||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 06:22) Толкова много гов...   01/07/2019, 05:37
||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 06:37) Тогава да разчит...   01/07/2019, 05:42
||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 06:42) Цитат(Aлли @ 01/07/2019, ...   01/07/2019, 06:08
||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 07:08) Това и правя. Бла...   01/07/2019, 06:19
||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 07:19) В същата тема рази...   01/07/2019, 06:38
||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 07:38) Точно така е! Н...   01/07/2019, 06:54
|||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 07:54) Ще използвам същи...   01/07/2019, 06:59
|||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 07:59) и по-конкретно ка...   01/07/2019, 07:04
|||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 08:04) Ще оставя контрол...   01/07/2019, 08:20
|||||- - trаnsalp   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 08:04) Ще оставя контрол...   01/07/2019, 08:29
|||||- - Solly   Цитат(trаnsalp @ 01/07/2019, 09:29) Е за това ще ход...   01/07/2019, 17:50
|||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 18:50) А ти какво предлаг...   01/07/2019, 19:01
||||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 20:01) Аз поставих въпр...   01/07/2019, 19:15
||||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 20:15) Аз вече отговорих....   01/07/2019, 19:29
||||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 20:29) Ти отговори това:...   01/07/2019, 19:42
|||||- - Пламен   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 07:38) ако ситуацията е ...   02/07/2019, 13:48
|||||- - Aлли   Цитат(Пламен @ 02/07/2019, 14:48) Не Никодим и Т...   02/07/2019, 14:01
|||||- - Пламен   Цитат(Aлли @ 02/07/2019, 15:01) Хареса ми как си ...   02/07/2019, 14:16
||||- - Пламен   Цитат(Aлли @ 01/07/2019, 07:38) Но, ако ситуацият...   01/07/2019, 09:28
||||- - Aлли   Цитат(Пламен @ 01/07/2019, 10:28) "Да го преда...   01/07/2019, 11:26
|||||- - Шрито   Грубиянинът трябва да бъде сложен на място. ...   01/07/2019, 11:36
||||- - Solly   ЦитатДа го предадете на сатаната, Значи, ак...   01/07/2019, 17:48
||||- - trаnsalp   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 18:48) Значи, ако някой е ...   02/07/2019, 22:16
|||||- - Solly   Цитат(trаnsalp @ 02/07/2019, 23:16) Само, ако е нагъ...   03/07/2019, 05:04
|||||- - Шрито   Много по-лесно - а сигурно и изгодно, безопас...   03/07/2019, 15:23
|||||- - trаnsalp   Цитат(Solly @ 03/07/2019, 06:04) А след като си тол...   04/07/2019, 08:13
|||||- - Solly   Цитат(trаnsalp @ 04/07/2019, 09:13) Не го правят пре...   05/07/2019, 06:08
|||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 05/07/2019, 07:08) Така е, докато хор...   05/07/2019, 06:19
|||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 05/07/2019, 07:19) Недей да оправда...   05/07/2019, 06:24
|||||- - Aлли   Цитат(Solly @ 05/07/2019, 07:24) Не знам причината ...   05/07/2019, 07:00
|||||- - Solly   Цитат(Aлли @ 05/07/2019, 08:00) Не е за билетчето...   05/07/2019, 07:05
||||- - Шрито   Еми всеки - на господаря си. Чуждият господа...   02/07/2019, 22:23
|||- - Пламен   Цитат(Solly @ 01/07/2019, 06:22) Толкова много гов...   01/07/2019, 08:52
||- - Solly   ЦитатСъщността на тази крайност се заключа...   30/06/2019, 17:12
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 18:12) Нравственият зако...   30/06/2019, 19:33
||- - Solly   ЦитатБезусловната, жертвената любов, тя е п...   30/06/2019, 19:37
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 20:37) Какво разбираш по...   30/06/2019, 20:19
||- - Solly   Имам чувство, че вярата ти е като по учебник....   30/06/2019, 20:44
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 21:44) Имам чувство, че в...   30/06/2019, 23:21
||- - Solly   Цитат(Пламен @ 01/07/2019, 00:21) Вярно е. Даже и...   01/07/2019, 04:53
|- - Пламен   Цитат(Solly @ 29/06/2019, 06:45) Каква е християнс...   29/06/2019, 17:46
||- - Solly   Цитат19. и видя край пътя една смоковница, от...   30/06/2019, 17:40
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 18:40) Тогава да ти задам...   30/06/2019, 19:14
||- - Solly   Ти можеш да избираш между доброто и злото, н...   30/06/2019, 19:31
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 20:31) Ти можеш да избира...   30/06/2019, 19:48
||- - Solly   Цитатза да се явят делата Божии върху му. Зн...   30/06/2019, 19:50
||- - Пламен   Цитат(Solly @ 30/06/2019, 20:50) Значи, ако някой е ...   30/06/2019, 20:55
|- - Никодим   Цитат(Solly @ 29/06/2019, 06:45) Каква е християнс...   12/07/2019, 00:56
|- - Aлли   Цитат(Никодим @ 12/07/2019, 01:56) Просто източ...   12/07/2019, 05:17
|- - Solly   Цитат(Aлли @ 12/07/2019, 06:17) В подкрепа на тов...   12/07/2019, 05:24
|- - Aлли   Цитат(Solly @ 12/07/2019, 06:24) Само че, има вярва...   12/07/2019, 05:29
- - Шрито   ЦитатПо какъв начин един човек, считайки се...   28/06/2019, 10:53
- - Пламен   Цитат(Шрито @ 28/06/2019, 11:53) По никакъв. Въз...   28/06/2019, 13:38
- - Шрито   Един път за един живот. Това е правилното тъ...   28/06/2019, 14:20
|- - Пламен   Цитат(Шрито @ 28/06/2019, 15:20) Един път за еди...   28/06/2019, 18:15
|- - Шрито   В първия си пост казах защо в Библията ни е с...   28/06/2019, 20:34
|- - Пламен   Цитат(Шрито @ 28/06/2019, 21:34) В първия си пос...   28/06/2019, 20:39
|- - Шрито   Похвално е, че още преди да ти отговоря вече ...   28/06/2019, 20:52
- - Joshua7   Цитат(Пламен @ 28/06/2019, 14:38) Шри Дончо, в Пи...   28/06/2019, 14:33
- - Пламен   Цитат(Joshua7 @ 28/06/2019, 15:33) То м Писанието и ...   28/06/2019, 16:31
- - Joshua7   Цитат(Пламен @ 28/06/2019, 17:31) Ами ако ти хар...   28/06/2019, 17:34
- - Пламен   Цитат(Joshua7 @ 28/06/2019, 18:34) Ако Писанието тр...   28/06/2019, 18:22
- - Никодим   Цитат(Joshua7 @ 28/06/2019, 17:34) Ако Писанието тр...   29/06/2019, 17:50
|- - Шрито   В Х. Потър има говореща змия. А в анимационни...   29/06/2019, 19:00
- - Шрито   Има говорящи папагали, живи дяволи!   29/06/2019, 18:57
- - Пламен   Цитат(Joshua7 @ 28/06/2019, 18:34) Значи, някакъв цъ...   03/07/2019, 20:57


Reply to this topicStart new topic

 Олекотена версия Сега е: 18/07/2019, 15:24
IP.Board Skin developed by: skinground.com
test