test
IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )


> Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!, Според Корана
ba4o_a4o
коментар 08/01/2018, 20:51
Копирай адреса: #101


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 140
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Исус /известен в Корана с арабското име Иса/ казва на юдеите:
Сура 3, аят 49
„... Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. ...”

Това, което е казал Исус е повторено от Самият Аллах:
Сура 5, аят 110
„... И ето, сътворяваш от глина образ на птица ¬ с Моето позволение, и духваш в нея, и става птица ¬ с Моето позволение. ...”

Исус е способен от мъртва материя да сътвори жива.
Това е повторено два пъти в Корана, като е потвърдено и от Аллах.
Исус е истински Творец! Само Бог може да сътворява живот от мъртва материя!
В Корана думата „сътворява” е употребена само по повод на Аллах и на Исус.
Може ли човек не може да сътворява?
И ако не може, то Исус Бог ли е или човек?!

Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
 
Start new topic
Отговор
Solly
коментар 09/01/2018, 08:55
Копирай адреса: #102


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 874
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 5749 И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.

50 [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!

51 Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Него служете! Това е правият път.

52 И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”

53 Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”

54 И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

55 Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”

...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?
---
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.--------------------
Когато осъзнаеш, че това, което правиш на другите, го правиш на самия себе си, ще си разбрал голямата Истина.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 09/01/2018, 21:44
Копирай адреса: #103


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 140
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?

Ако питаш мен - аз не вярвам!
Но, ако питаш някой мюсюлманин - той би следвало да вярва в това, защото е писано в Корана:
Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.
Т.е. мюсюлманин означава вярващ отдаден на християнския Бог!
Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Според Корана - Старият /Таурат/ и Новият /Инджила/ завет и Псалмите /Забур/ на Давид /Дауд/, са част от исляма!
Сура 2, аят 136:
136. Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
Ибрахим е арабското име на Авраам;
Исхак е Исаак;
Якуб е Яков;
Муса е Моисей;
Иса е Исус.

Същото пише и в
Сура 3, аят 84:
84. Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
За мен не е необходимо да вярван в Корана, след като съм християнин.
Сура 5
44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.
45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах.

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.
Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората.
47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 10/01/2018, 08:05
Копирай адреса: #104


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 874
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат
Ако питаш мен - аз не вярвам!

След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.


--------------------
Когато осъзнаеш, че това, което правиш на другите, го правиш на самия себе си, ще си разбрал голямата Истина.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 13/01/2018, 23:24
Копирай адреса: #105


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 140
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) *
След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.

Човек, който не познава исляма и християнството, стига да абсурди в мисленето си и заключенията си.
В Корана е писано, че мюсюлманите вярват в Писанието на Християните.
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.

Това са суми на Аллах, които мюсюлманите са задължени да спазват!!!
И освен това, аз като един от Хората на Писанието /Ахл Ал Китаб/ съм длъжен да изпълнявам Великото поръчение на Бог - да Благовествам на заблудените!
Матей, глава 28, стихове 19 и 20
19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
И след като арабите са променили религията ислям до неуснаваемост, е редно са покажа на вярващите истината!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 13/01/2018, 23:37
Копирай адреса: #106


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 560
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) *
20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].


... предвид че въпросния век отдавна е изтекъл, значи ли че Той не е вече с нас sunbathing.gif


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 14/01/2018, 01:41
Копирай адреса: #107


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 140
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(D-rA @ 13/01/2018, 23:37) *
... предвид че въпросния век отдавна е изтекъл, значи ли че Той не е вече с нас sunbathing.gif

Как разбра, че е изтекък, щом никой не знае /освен Отец/, кога ще изтече века?
Матей 24:36
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 14/01/2018, 01:56
Копирай адреса: #108


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 560
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) *
Как разбра, че е изтекък, щом никой не знае /освен Отец/, кога ще изтече века?
Матей 24:36
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.


Век е строго фиксиран период - и то не от нас сега, така че пишещия тия слова не го е написал случайно. Всеки век завършва столетие, т.е. краен период.


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
green mile
коментар 22/02/2018, 23:48
Копирай адреса: #109


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 505
Регистриран: 04/06/2017
Потребител # 69Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56) *
Век е строго фиксиран период - и то не от нас сега, така че пишещия тия слова не го е написал случайно. Всеки век завършва столетие, т.е. краен период.Според мен, не става изобщо въпрос за човешкото столетие,
тоест- 100 години,
а за времето до идването - отново- на Йешуа- Исус Христос.

Това се разбира от начина, по който Божият Син говори на учениците си,
малко преди да се възнесе при Отец.

Никой не знае- кога ще дойде Божият Син, освен Бог Отец,
така че- няма как да се знае точно за какъв период от време
говори Божият Син, преди да отиде при Отец .
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар Вчера, 06:54
Копирай адреса: #110


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 874
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(green mile @ 23/02/2018, 00:48) *
Според мен, не става изобщо въпрос за човешкото столетие,
тоест- 100 години,
а за времето до идването - отново- на Йешуа- Исус Христос.

Това се разбира от начина, по който Божият Син говори на учениците си,
малко преди да се възнесе при Отец.

Никой не знае- кога ще дойде Божият Син, освен Бог Отец,
така че- няма как да се знае точно за какъв период от време
говори Божият Син, преди да отиде при Отец .

А представи си, че Божият Син, е идвал още много пъти след това, но в друго тяло и под друго име?
Ти би ли го приела, ако той не се казва Йешуа-Исус?
Или името е най-важното нещо за теб?

Това съобщение е било редактирано от Solly на Вчера, 06:55


--------------------
Когато осъзнаеш, че това, което правиш на другите, го правиш на самия себе си, ще си разбрал голямата Истина.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic

Отговори в темата
- ba4o_a4o   Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!   08/01/2018, 20:51
- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 21:51) ...   09/01/2018, 03:12
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 09/01/2018, 03:12) Ка...   09/01/2018, 21:17
|- - New   Защо ми цитираш от книга, в ...   10/01/2018, 05:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 10/01/2018, 05:09) За...   13/01/2018, 23:09
|- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 00:09) ...   16/01/2018, 15:18
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 15:18) Та,...   16/01/2018, 20:21
|- - New   Значи казваш, че твоят Бог е...   16/01/2018, 20:50
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 20:50) Зн...   17/01/2018, 21:46
|- - New   Изводът си го вадя от тези, ...   17/01/2018, 23:32
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 17/01/2018, 23:32) Из...   18/01/2018, 19:30
|- - New   Важно за дискусията е какво...   18/01/2018, 19:37
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 19:37) Ва...   18/01/2018, 19:54
|- - New   Исус е човек, разбира се. На...   18/01/2018, 20:01
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 20:01) Ис...   18/01/2018, 21:37
||- - New   Ти с Библията ли спориш?! ...   19/01/2018, 02:16
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 19/01/2018, 02:16) Ти ...   19/01/2018, 23:19
||- - New   Наистина ли не си чел Библи...   20/01/2018, 01:04
|||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 01:04) На...   20/01/2018, 10:58
|||- - New   Как може да кажеш, че не е чо...   20/01/2018, 15:43
|||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 15:43) Ка...   25/01/2018, 07:39
|||- - New   Ти сам написа, че плътта на ...   25/01/2018, 18:16
|||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 25/01/2018, 18:16) Ти ...   29/01/2018, 15:41
|||- - New   В Божието Слово пише, че плъ...   29/01/2018, 15:58
||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:19) ...   20/01/2018, 06:45
||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:45) 1 ...   20/01/2018, 11:05
||- - New   Няма никаква притча в случа...   20/01/2018, 15:32
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 15:32) Ня...   21/01/2018, 15:42
||- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 21/01/2018, 16:42) ...   21/01/2018, 17:33
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 21/01/2018, 17:33) По...   25/01/2018, 07:29
||- - New   Не си доказъл твърдението с...   25/01/2018, 18:17
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 25/01/2018, 18:17) Не ...   29/01/2018, 15:45
||- - New   Че Исус винаги говори в при...   29/01/2018, 15:59
||- - ba4o_a4o   Цитат(ba4o_a4o @ 29/01/2018, 15:45) ...   31/01/2018, 21:35
||- - New   В случая Исус може да е гово...   31/01/2018, 22:35
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:54) ...   01/02/2018, 09:18
- - Solly   49 И ще го стори пратеник при...   09/01/2018, 08:55
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) ......   09/01/2018, 21:44
|- - Solly   ЦитатАко питаш мен - аз не в...   10/01/2018, 08:05
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) С...   13/01/2018, 23:24
|- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   13/01/2018, 23:37
||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 13/01/2018, 23:37)...   14/01/2018, 01:41
||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 01:56
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56)...   14/01/2018, 10:50
||||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:50) ...   15/01/2018, 22:04
||||- - Solly   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 07:43
|||||- - D-rA   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:43) Д...   16/01/2018, 12:34
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 12:34)...   16/01/2018, 20:43
|||||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:43) ...   16/01/2018, 21:04
|||||- - Solly   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 07:26
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:26) П...   17/01/2018, 22:04
||||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:04) ...   18/01/2018, 08:03
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:03) И ...   18/01/2018, 19:36
||||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:36) ...   18/01/2018, 20:44
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:44) И ...   18/01/2018, 21:26
||||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:26) ...   19/01/2018, 05:48
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:48) З...   19/01/2018, 23:16
||||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:16) ...   20/01/2018, 06:29
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:29) Т...   20/01/2018, 11:20
||||||- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 20/01/2018, 12:20) ...   20/01/2018, 15:50
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 15:50) Ко...   21/01/2018, 15:37
||||||- - New   Удоволствието беше мое. Про...   21/01/2018, 17:38
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 21/01/2018, 17:38) Уд...   25/01/2018, 07:41
||||||- - New   Така е и със сектанските пр...   25/01/2018, 18:17
||||||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 25/01/2018, 18:17) Та...   29/01/2018, 15:46
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 21:57
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 20:35
||||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:35) ...   16/01/2018, 20:58
||||- - shining_stаr   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 11:22
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 21:59
|||- - green mile   Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56)...   22/02/2018, 23:48
|||- - Solly   Цитат(green mile @ 23/02/2018, 00:48...   Вчера, 06:54
||- - Riki   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 14:13
||- - ba4o_a4o   Цитат(Riki @ 14/01/2018, 14:13) п....   15/01/2018, 20:42
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   14/01/2018, 07:46
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 07:46) Т...   14/01/2018, 10:55
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:55) ...   14/01/2018, 12:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 12:09) А ...   14/01/2018, 13:15
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 13:15) ...   14/01/2018, 14:36
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 14:36) Т....   15/01/2018, 20:44
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 15/01/2018, 20:44) ...   16/01/2018, 07:40
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:40) Т...   16/01/2018, 20:27
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:27) ...   17/01/2018, 07:29
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:29) Д...   17/01/2018, 22:09
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:09) ...   18/01/2018, 08:02
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:02) И...   18/01/2018, 19:38
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:38) ...   18/01/2018, 20:48
|- - Шрито   Някой в Хфора беше казал, че...   18/01/2018, 21:08
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 21:08...   18/01/2018, 21:45
||- - Шрито   Римска измишльотина и нагл...   18/01/2018, 22:53
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 22:53...   18/01/2018, 23:08
||- - Шрито   От Антихриста, нали...   19/01/2018, 09:38
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 19/01/2018, 09:38...   19/01/2018, 23:23
||- - Шрито   Ачка, като казвам "Рим...   01/02/2018, 13:19
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:48) Т...   18/01/2018, 21:40
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:40) ...   19/01/2018, 05:43
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:43) И ...   19/01/2018, 23:42
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:42) ...   22/01/2018, 07:53
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 22/01/2018, 07:53) С...   25/01/2018, 07:23
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 25/01/2018, 07:23) ...   25/01/2018, 07:57
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 25/01/2018, 07:57) Д...   25/01/2018, 12:17
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 25/01/2018, 12:17) ...   26/01/2018, 07:50
- - Persian   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 20:51) ...   10/01/2018, 12:41
|- - Solly   Страхотни фокуси! Няма ...   10/01/2018, 19:05
- - Тарабас   Човекът е родил боговете!   14/01/2018, 00:01
- - Solly   Цитат(Тарабас @ 14/01/2018, 00...   14/01/2018, 07:45


Reply to this topicStart new topic

 Олекотена версия Сега е: 23/07/2018, 02:22
IP.Board Skin developed by: skinground.com
test