test
IPB

Здравейте ( Вход | Регистрация )


> Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!, Според Корана
ba4o_a4o
коментар 08/01/2018, 20:51
Копирай адреса: #61


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Исус /известен в Корана с арабското име Иса/ казва на юдеите:
Сура 3, аят 49
„... Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. ...”

Това, което е казал Исус е повторено от Самият Аллах:
Сура 5, аят 110
„... И ето, сътворяваш от глина образ на птица ¬ с Моето позволение, и духваш в нея, и става птица ¬ с Моето позволение. ...”

Исус е способен от мъртва материя да сътвори жива.
Това е повторено два пъти в Корана, като е потвърдено и от Аллах.
Исус е истински Творец! Само Бог може да сътворява живот от мъртва материя!
В Корана думата „сътворява” е употребена само по повод на Аллах и на Исус.
Може ли човек не може да сътворява?
И ако не може, то Исус Бог ли е или човек?!

Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
 
Start new topic
Отговор
Solly
коментар 09/01/2018, 08:55
Копирай адреса: #62


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 5749 И ще го стори пратеник при синовете на Исраил: “Донесох ви знамение от вашия Господ. Ще създам за вас от глина образ на птица, ще духна в нея и ще стане птица с позволението на Аллах. И ще изцерявам слепи и прокажени, и ще съживявам мъртви с позволението на Аллах. И ще ви съобщавам какво ядете и с какво се запасявате по домовете си. Наистина в това има знамение за вас, ако сте вярващи.

50 [И дойдох] в потвърждение на Тората, [низпослана] преди мен, и за да ви разреша част от онова, което ви бе възбранено... И ви донесох знамение от вашия Господ. И бойте се от Аллах, и ми се покорете!

51 Наистина Аллах е моят Господ и вашият Господ. На Него служете! Това е правият път.

52 И когато Иса почувства неверието у тях, рече: “Кои са моите помощници [по пътя] към Аллах?” Неговите ученици рекоха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах. Повярвахме в Аллах и свидетелствай, че сме отдадени!”

53 Господи наш, повярвахме в онова, което Ти низпосла, и последвахме пратеника. Впиши ни редом със свидетелите!”

54 И [юдеите] лукавстваха. А Аллах провали тяхното лукавство. Аллах е над лукавите.

55 Когато Аллах рече: “О, Иса, Аз ще те прибера и ще те въздигна при Мен, и ще те пречистя от невярващите, и до Деня на възкресението ще сторя онези, които те последваха, над онези, които не повярваха. После при Мен ще се завърнете и ще отсъдя между вас в онова, по което сте били в разногласие.”

...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?
---
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 09/01/2018, 21:44
Копирай адреса: #63


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
А ти вярваш ли, че Аллах е и ваш Бог, както казва Исус в Корана?

Ако питаш мен - аз не вярвам!
Но, ако питаш някой мюсюлманин - той би следвало да вярва в това, защото е писано в Корана:
Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: “Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.
Т.е. мюсюлманин означава вярващ отдаден на християнския Бог!
Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) *
...
Ако вярваш в казаното за Исус там, би трябвало да вярваш и в следното:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.

Според Корана - Старият /Таурат/ и Новият /Инджила/ завет и Псалмите /Забур/ на Давид /Дауд/, са част от исляма!
Сура 2, аят 136:
136. Кажете: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
Ибрахим е арабското име на Авраам;
Исхак е Исаак;
Якуб е Яков;
Муса е Моисей;
Иса е Исус.

Същото пише и в
Сура 3, аят 84:
84. Кажи: “Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и потомците [му], и в дареното на Муса и на Иса, и на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени.”
За мен не е необходимо да вярван в Корана, след като съм християнин.
Сура 5
44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели. И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.
45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах.

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.
Исус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората.
47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 10/01/2018, 08:05
Копирай адреса: #64


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат
Ако питаш мен - аз не вярвам!

След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 13/01/2018, 23:24
Копирай адреса: #65


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) *
След като търсиш доказателства в Корана, и вярваш на тези доказателства, следва, че вярваш в казаното в Корана.
От което следва, че трябва да вярваш на всичко писано там, а не само на избрани от теб цитати, които да затвърждават вярата ти.

От което следва, че трябва да вярваш и на това:

85 А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.


Значи следва твоята религия да е Исляма, защото в противен случай ще се окажеш от губещите и няма да се приемат другите ти вярвания и твърдения на Християнството. wavetowel2.gif svirkam si.gif

От което следва, че Аллах е твоят Бог, а Исус е неговият пророк.

Човек, който не познава исляма и християнството, стига да абсурди в мисленето си и заключенията си.
В Корана е писано, че мюсюлманите вярват в Писанието на Християните.
Сура 2, аят 120
120. Тези, на които дадохме Писанието, го четат с правдиво четене. Те вярват в него. А които не вярват в него - тези са губещите.

Това са суми на Аллах, които мюсюлманите са задължени да спазват!!!
И освен това, аз като един от Хората на Писанието /Ахл Ал Китаб/ съм длъжен да изпълнявам Великото поръчение на Бог - да Благовествам на заблудените!
Матей, глава 28, стихове 19 и 20
19 Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
И след като арабите са променили религията ислям до неуснаваемост, е редно са покажа на вярващите истината!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 13/01/2018, 23:37
Копирай адреса: #66


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 395
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) *
20 като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].


... предвид че въпросния век отдавна е изтекъл, значи ли че Той не е вече с нас sunbathing.gif


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 14/01/2018, 01:41
Копирай адреса: #67


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(D-rA @ 13/01/2018, 23:37) *
... предвид че въпросния век отдавна е изтекъл, значи ли че Той не е вече с нас sunbathing.gif

Как разбра, че е изтекък, щом никой не знае /освен Отец/, кога ще изтече века?
Матей 24:36
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 14/01/2018, 01:56
Копирай адреса: #68


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 395
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) *
Как разбра, че е изтекък, щом никой не знае /освен Отец/, кога ще изтече века?
Матей 24:36
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.


Век е строго фиксиран период - и то не от нас сега, така че пишещия тия слова не го е написал случайно. Всеки век завършва столетие, т.е. краен период.


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 14/01/2018, 10:50
Копирай адреса: #69


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56) *
Век е строго фиксиран период - и то не от нас сега, така че пишещия тия слова не го е написал случайно. Всеки век завършва столетие, т.е. краен период.

Бог не работи с измервателните единици на човеците.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 15/01/2018, 22:04
Копирай адреса: #70


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 395
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:50) *
Бог не работи с измервателните единици на човеците.


Вероятно, но Матей, авторът на тезата не е бог. sunbathing.gif


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 16/01/2018, 07:43
Копирай адреса: #71


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04) *
Вероятно, но Матей, авторът на тезата не е бог. sunbathing.gif

Да, но сега ще ти кажат, че това което казва Матей, е боговдъхновено, т.е. няма шест-пет, всичко което казват те или който и да е от Библията, следва, че е казано от самият Бог! neprichom.gif


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 16/01/2018, 12:34
Копирай адреса: #72


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 395
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:43) *
Да, но сега ще ти кажат, че това което казва Матей, е боговдъхновено, т.е. няма шест-пет, всичко което казват те или който и да е от Библията, следва, че е казано от самият Бог! neprichom.gif


Може да е боговдъхновено, но писанието му е предназначено за обикновените хора - а за тях, един век винаги е 100 години. Няма притча на Матей уточняваща че божия век е ХХХ години sunbathing.gif


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 16/01/2018, 20:43
Копирай адреса: #73


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 12:34) *
Няма притча на Матей уточняваща че божия век е ХХХ години sunbathing.gif

Как разбра, когато не си чел Божието слово?
Бог говори само с притчи, за да го разбират само тези, на които е дадено!
И става въпрос за писано точно от евангелист Матей!
Матей 13:10 - 16
10 Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?
11 А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.
12 Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.
13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.
14 На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: "С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 Защото сърцето на тия люде е задебеляло И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля".
16 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват.
Амин!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
D-rA
коментар 16/01/2018, 21:04
Копирай адреса: #74


Advanced Member
***
Група: Administrators
Съобщения: 395
Регистриран: 20/03/2017
Потребител # 4Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:43) *
Как разбра, когато не си чел Божието слово?


Божието слово се асимилира от можещия да го възприеме - не се чете от някой описващ го и тълкувателите му. Препредаване на информацията е винаги изкривена от приемника и, съобразно неговия праг на възприятия - затова разказът му описан със понятните му слова е изкривен и винаги неточен.
Няма как да убедиш някого че си прав, ако само препредаваш, без елемент на разсъждения обосновани от собствения ти прием на божието слово, ако го чуваш.


--------------------
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 17/01/2018, 07:26
Копирай адреса: #75


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04) *
Божието слово се асимилира от можещия да го възприеме - не се чете от някой описващ го и тълкувателите му. Препредаване на информацията е винаги изкривена от приемника и, съобразно неговия праг на възприятия - затова разказът му описан със понятните му слова е изкривен и винаги неточен.
Няма как да убедиш някого че си прав, ако само препредаваш, без елемент на разсъждения обосновани от собствения ти прием на божието слово, ако го чуваш.

При религиозните, разсъжденията и съмненията, както и задаването на въпроси и оспорването, са строго забранени.
Или приемаш всичко на вяра за самата Божия истина, или си еретик и богохулник!


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 17/01/2018, 22:04
Копирай адреса: #76


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:26) *
При религиозните, разсъжденията и съмненията, както и задаването на въпроси и оспорването, са строго забранени.
Или приемаш всичко на вяра за самата Божия истина, или си еретик и богохулник!

Напротив!
Имаш свободна воля и са това има много деноминации.
Матей 7:13 и 14
13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
14 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 18/01/2018, 08:03
Копирай адреса: #77


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:04) *
Напротив!
Имаш свободна воля и са това има много деноминации.
Матей 7:13 и 14
13 Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях.
14 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

И всяка една деноминация, както и религия, твърди, че само чрез не се минава през "тясната порта". animatedwink.gif


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 18/01/2018, 19:36
Копирай адреса: #78


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:03) *
И всяка една деноминация, както и религия, твърди, че само чрез не се минава през "тясната порта". animatedwink.gif

Но е права само тази деноминация, която следва само писаното в Евангелието, защото там е казано в прав текст, че следване на Божието слово в Писанието, е достатъчно за Спасение!
Йоан 20
30 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга.
31 А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.
Това е истината!
Само Словото е гаранция за Спасение!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар 18/01/2018, 20:44
Копирай адреса: #79


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:36) *
Но е права само тази деноминация, която следва само писаното в Евангелието, защото там е казано в прав текст, че следване на Божието слово в Писанието, е достатъчно за Спасение!

И за Корана се казва, че е Словото на Аллах.

Сура 2, ая 59:
Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано, с друго. И изсипахме над угнетителите напаст от небето, защото бяха нечестивци.
Сура 2, ая 75:
Нима копнеете да ви повярват, щом част от тях слушаха Словото на Аллах, после го преиначаваха, знаейки, след като го бяха проумели?
Сура 3, ая 39:
И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”
Сура 3, ая 45:
Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
Сура 77, ая 50:
В кое слово след този [Коран] ще повярват?
Сура 81, ая 19:
той [Коранът] е слово на достоен пратеник,


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар 18/01/2018, 21:26
Копирай адреса: #80


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:44) *
И за Корана се казва, че е Словото на Аллах.

Сура 2, ая 59:
Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано, с друго. И изсипахме над угнетителите напаст от небето, защото бяха нечестивци.
Сура 2, ая 75:
Нима копнеете да ви повярват, щом част от тях слушаха Словото на Аллах, после го преиначаваха, знаейки, след като го бяха проумели?
Сура 3, ая 39:
И както стоеше, молейки се в светилището, ангелите го призоваха: “Аллах те благовества за Яхя, който ще потвърди Слово от Аллах, ще бъде господар, целомъдрен и пророк от праведниците.”
Сура 3, ая 45:
Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
Сура 77, ая 50:
В кое слово след този [Коран] ще повярват?
Сура 81, ая 19:
той [Коранът] е слово на достоен пратеник,

Словото от Аллах /Исус/, което е преведено на български език с Главна Буква е низпослано на Исус /Иса/, т.е. това е Евангелието /Инджила/!
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар Вчера, 05:48
Копирай адреса: #81


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:26) *
Словото от Аллах /Исус/, което е преведено на български език с Главна Буква е низпослано на Исус /Иса/, т.е. това е Евангелието /Инджила/!

Значи твърдиш, че Аллах е Исус!

Но пък в Корана се казва, че :

: "Аллах не ражда и не е раждан и нищо не е равно на Него" (112 сура).

Така че, няма как Аллах да се роди от жена. Само човекът може да се роди от тяло на жена. Пророците също.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар Вчера, 23:16
Копирай адреса: #82


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:48) *
Значи твърдиш, че Аллах е Исус!

Но пък в Корана се казва, че :

: "Аллах не ражда и не е раждан и нищо не е равно на Него" (112 сура).

Така че, няма как Аллах да се роди от жена. Само човекът може да се роди от тяло на жена. Пророците също.


Ето какво твърдя:
Словото от Аллах /Исус/, което е преведено на български език с Главна Буква е низпослано на Исус /Иса/, т.е. това е Евангелието /Инджила/!
///
Сура 3, аят 45:
45. Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
Или казано по-просто - Исус е част от същността на Аллах - Слово от Аллах в човешка плът!
За това е преведен с Главна Буква...
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
Solly
коментар Днес, 06:29
Копирай адреса: #83


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 1 286
Регистриран: 03/06/2017
Потребител # 57Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:16) *
Ето какво твърдя:
Словото от Аллах /Исус/, което е преведено на български език с Главна Буква е низпослано на Исус /Иса/, т.е. това е Евангелието /Инджила/!
///
Сура 3, аят 45:
45. Когато ангелите рекоха: “О, Мариам, Аллах те благовества за Слово от Него. Името му е Месията Иса, синът на Мариам, знатен в земния живот и в отвъдния, и е от приближените [на Аллах].
Или казано по-просто - Исус е част от същността на Аллах - Слово от Аллах в човешка плът!
За това е преведен с Главна Буква...

Това че нещо е преведено с главна буква, не може да е доказателство за нищо, тъй-като в арабския и иврит няма главни букви.


--------------------
"Мислещият разум не може да работи под никаква форма на принуда"- Айнд Ранд
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic
ba4o_a4o
коментар Днес, 11:20
Копирай адреса: #84


Advanced Member
***
Група: Редовни потребители
Съобщения: 93
Регистриран: 08/01/2018
Потребител # 330Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:29) *
Това че нещо е преведено с главна буква, не може да е доказателство за нищо, тъй-като в арабския и иврит няма главни букви.

Но в българският има главни букви, понеже е много по-съвършен език от арабския!
А ти, ако знаеш арабски, щеше да стигнеш до същия извод!
Но ти не знаеш! И да говориш, че Словото от Аллах или Духът на Аллах не са вечни и са подменени с фалшификати е богохулство.
И след като не си виждал Корана дори и на картинка и не си го чел никога Корана - няма как да поучаваш
Главно мюфтийство на мюсюлманите в Бългатия и още повече най-добрия арабист у нас проф. д-р Цветан Теофанов как да превежда Корана!
Тук само ще добавя, че текстът, който ползвам е единствения правод на Корана у нас, който е одобрен за богослужение.
Go to the top of the page
ЛС
Quote PostReply to this topic

Отговори в темата
- ba4o_a4o   Кой друг, освен Аллах може да сътворява?!   08/01/2018, 20:51
- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 21:51) ...   09/01/2018, 03:12
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 09/01/2018, 03:12) Ка...   09/01/2018, 21:17
|- - New   Защо ми цитираш от книга, в ...   10/01/2018, 05:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 10/01/2018, 05:09) За...   13/01/2018, 23:09
|- - New   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 00:09) ...   16/01/2018, 15:18
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 15:18) Та,...   16/01/2018, 20:21
|- - New   Значи казваш, че твоят Бог е...   16/01/2018, 20:50
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 16/01/2018, 20:50) Зн...   17/01/2018, 21:46
|- - New   Изводът си го вадя от тези, ...   17/01/2018, 23:32
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 17/01/2018, 23:32) Из...   18/01/2018, 19:30
|- - New   Важно за дискусията е какво...   18/01/2018, 19:37
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 19:37) Ва...   18/01/2018, 19:54
|- - New   Исус е човек, разбира се. На...   18/01/2018, 20:01
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 18/01/2018, 20:01) Ис...   18/01/2018, 21:37
|- - New   Ти с Библията ли спориш?! ...   Вчера, 02:16
|- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 19/01/2018, 02:16) Ти ...   Вчера, 23:19
|- - New   Наистина ли не си чел Библи...   Днес, 01:04
||- - ba4o_a4o   Цитат(New @ 20/01/2018, 01:04) На...   Днес, 10:58
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:19) ...   Днес, 06:45
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:45) 1 ...   Днес, 11:05
- - Solly   49 И ще го стори пратеник при...   09/01/2018, 08:55
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 09/01/2018, 08:55) ......   09/01/2018, 21:44
|- - Solly   ЦитатАко питаш мен - аз не в...   10/01/2018, 08:05
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 10/01/2018, 08:05) С...   13/01/2018, 23:24
|- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   13/01/2018, 23:37
||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 13/01/2018, 23:37)...   14/01/2018, 01:41
||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 01:56
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 14/01/2018, 01:56)...   14/01/2018, 10:50
|||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:50) ...   15/01/2018, 22:04
|||- - Solly   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 07:43
||||- - D-rA   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:43) Д...   16/01/2018, 12:34
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 12:34)...   16/01/2018, 20:43
||||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:43) ...   16/01/2018, 21:04
||||- - Solly   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 07:26
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:26) П...   17/01/2018, 22:04
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:04) ...   18/01/2018, 08:03
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:03) И ...   18/01/2018, 19:36
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:36) ...   18/01/2018, 20:44
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:44) И ...   18/01/2018, 21:26
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:26) ...   Вчера, 05:48
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:48) З...   Вчера, 23:16
|||||- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 19/01/2018, 23:16) ...   Днес, 06:29
|||||- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 20/01/2018, 06:29) Т...   Днес, 11:20
||||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 21:04)...   17/01/2018, 21:57
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 15/01/2018, 22:04)...   16/01/2018, 20:35
|||- - D-rA   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:35) ...   16/01/2018, 20:58
|||- - shining_stаr   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 11:22
|||- - ba4o_a4o   Цитат(D-rA @ 16/01/2018, 20:58)...   17/01/2018, 21:59
||- - Riki   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 01:41) ...   14/01/2018, 14:13
||- - ba4o_a4o   Цитат(Riki @ 14/01/2018, 14:13) п....   15/01/2018, 20:42
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 13/01/2018, 23:24) ...   14/01/2018, 07:46
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 07:46) Т...   14/01/2018, 10:55
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 10:55) ...   14/01/2018, 12:09
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 12:09) А ...   14/01/2018, 13:15
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 14/01/2018, 13:15) ...   14/01/2018, 14:36
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 14/01/2018, 14:36) Т....   15/01/2018, 20:44
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 15/01/2018, 20:44) ...   16/01/2018, 07:40
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 16/01/2018, 07:40) Т...   16/01/2018, 20:27
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 16/01/2018, 20:27) ...   17/01/2018, 07:29
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 17/01/2018, 07:29) Д...   17/01/2018, 22:09
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 17/01/2018, 22:09) ...   18/01/2018, 08:02
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 08:02) И...   18/01/2018, 19:38
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 19:38) ...   18/01/2018, 20:48
|- - Шрито   Някой в Хфора беше казал, че...   18/01/2018, 21:08
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 21:08...   18/01/2018, 21:45
||- - Шрито   Римска измишльотина и нагл...   18/01/2018, 22:53
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 18/01/2018, 22:53...   18/01/2018, 23:08
||- - Шрито   От Антихриста, нали...   Вчера, 09:38
||- - ba4o_a4o   Цитат(Шрито @ 19/01/2018, 09:38...   Вчера, 23:23
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 18/01/2018, 20:48) Т...   18/01/2018, 21:40
|- - Solly   Цитат(ba4o_a4o @ 18/01/2018, 21:40) ...   Вчера, 05:43
|- - ba4o_a4o   Цитат(Solly @ 19/01/2018, 05:43) И ...   Вчера, 23:42
- - Persian   Цитат(ba4o_a4o @ 08/01/2018, 20:51) ...   10/01/2018, 12:41
|- - Solly   Страхотни фокуси! Няма ...   10/01/2018, 19:05
- - Тарабас   Човекът е родил боговете!   14/01/2018, 00:01
- - Solly   Цитат(Тарабас @ 14/01/2018, 00...   14/01/2018, 07:45


Reply to this topicStart new topic

 Олекотена версия Сега е: 20/01/2018, 15:17
IP.Board Skin developed by: skinground.com
test