Помощ - Търсене - Потребители - Събития
Пълна версия: Забрана за платен годишен отпуск
Форум АБВ > Безплатни съвети > Още съвети
paradiso777
Здравейте. От септември 2018г съм назначена на нова работа, на 8ч трудов договор. Нямам прекъсване на стажа, тоест доректно се прехвърлих от едната работа на другата. Проблема е там, че сега искам да ползвам платен годишен отпуск, а шефа ми заявява, че не ми се полага такъв, ЗАЩОТО МЕ ОСИГУРЯВАТ НА 560ЛВ, ОТ КОИТО НЕ МИ СЕ УДЪРЖА НИЩО. Тоест осигуровките са изцяло за сметка на фирмата и за това не съм имала право на стандартните "облаги" като платен годишен отпуск и болничен... Имат ли право да ми поставят такива условия, в договора няма никакви допълнителни клаузи. Как да постъпя и къде да си търся правата ако имам такива?
Тарантула
Нотариус да ти прегледа договора дума по дума. Кодекса не го забранява, трябва да имаш право (ако си повече от година там).
Norman
Според "Кодекса на труда"

-------------------------------
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.)
Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
(2) С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.
-------------------------------

Т.е., законът е категоричен - размерът на отпуските е нещо, което трябва да е изрично упоменато в трудовия договор. Ако в твоя договор не фигурира клауза, определяща КАКЪВТО И ДА Е размер на отпуска, смело си наемай адвокат.
Ако обаче изрично фигурира нещо от рода на "работникът няма право на отпуск", то тогава нищо не може да направиш - пак според Кодекса, безусловно право на отпуск съществува само в строго определени случаи (осиновяване на дете, бременност, участие в заседания на профсъюзи и т.н.).
D-rA
Цитат(paradiso777 @ 20/07/2019, 16:27) *
а шефа ми заявява, че не ми се полага такъв, ЗАЩОТО МЕ ОСИГУРЯВАТ НА 560ЛВ, ОТ КОИТО НЕ МИ СЕ УДЪРЖА НИЩО.
Ако получавате чиста сума 560 лв., и договорът ви за работа е редовен, то това изявление на шефа ви не е вярно.Вижте как са разпределени суми за данъци и осигуровки така че да получавате чисто 560 лв.
Вижте прикачените файлове
По-точно може да ви се обясни ако си сканирате/или снимате фиша за заплата.
Alexfield
Адвокат. Нотаруисът изповядва сделки и заверява валидността на подписите.
biggeorge
А защо не зададете същите въпроси в "Инспекцията по труда" във вашия град?
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Занесете трудовия си договор и им задайте всички въпроси, които имате. grin.gif
Persian
Цитат(paradiso777 @ 20/07/2019, 16:27) *

Здрасти
Нещата са прости smile.gif
1 - Договор за работа
2 - По кой член си назначена
3 - Трудов стаж и процент за прослужено време
4 - Годишен платен отпуск, който е в размер на 20 дни

Просто погледни всичко какво е описано в договора.
Няма значение какви пари ти плащат и на колко те осигуряват. Едното няма нищо общо с другото.
Това, че си назначена на нова работа без прекъсване, също е без значение.
От старата ти работа трябва да ти изплатят остатъка от отпуската, ако имаш такъв и на новата работа започваш на чисто.
Платеният отпуск, който е 20 дни се разделя на 12 месеца, съответно ако имаш 6 месеца, означава, че ти се полагат 10 дни.

Другото, което е. Не можеш да ползваш отпуск ако откакто си започнала работа по трудова книжка нямаш осем месеца трудов стаж, но това са първоначалните осем месеца, а не на всяко място, което започнеш да ти трябват осем месеца.
С две думи: Общ трудов стаж над осем месеца.

Ако тази фирма не спазва поне тази малка част от Кодекса на Труда, бягай на стотната от нея.

Правата се търсят в ГИТ, но българите нямат права smile.gif
Karmic wheel73
Мой съвет, махай се оттам.
Фирми във България поне бол. Колкото искаш.
Ако си в чужбина като мен, тогава е сруго.
Пък и ако ще да знаеш езика.
Това е леката версия на нашия форум. За да видите пълната версия, моля натиснете тук.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.